ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล

   8 ก.ย. 65   /  10

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ได้รับรางวัล "For Being Honorable Mention Oral Presentation Award"

ชื่อผลงาน "Community self - managed for management of COVID - 19 and communicable diseases in Nathom Sub - district, Muang District, Phatthalung Province"

จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 12th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Countries 2022 (12th ICPH-GMS: 2022) ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี