ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 14 ก.ย.63 ถึงวันที่ 14 ก.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [อาจารย์] ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ธราภรณ์ สุนทร
 
     

 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ธราภรณ์ สุนทร

2020-09-14

         คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ขอแสดงความยินดี อาจารย์ธราภรณ์ สุนทร อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ในการได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563

ฟุตบอล