สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)
 
วิสัยทัศน์ กลับหน้าหลัก

วิสัยทัศน์