สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรมบริการวิชาการ
เริ่มแสดง :: 8 เม.ย.65 ถึงวันที่ 8 เม.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วีดิทัศน์ เรื่อง "สมุนไพรจากบัญชียาหลักแห่งชาติ"
 
     

-ยาแก้ไอผสมกานพลู
-ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม
-ยาแก้ไอผสมมะนาวดอง
-ยาแก้ไอพื้นบ้านอีสาน
-ยาตรีผลา
-ยาปราะมะแว้ง
-ยาอำมฤควาที
-ยาปราบชมพูทวีป
-ยาบำรุงโลหิต
-ยากษัยเส้น
-ยาแก้ลมอัมพฤกษ์
-ยาพริก
-ยาผสมโคคลาน
-ยาผสมเถาวัลย์เปรียง
-ยาสหัสธารา
-ยาขี้ผึ้งไพล

-ยาประคบ

-ยาตรีเกสรมาศ

-ยาตรีพิกัด
-ยากระเจี๊ยบแดง