สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 ส.ค.64 ถึงวันที่ 17 ส.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วีดิทัศน์ เรื่อง "บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร"
 
     
-ยาธาตุบรรจบ
-ยาประสะกะเพรา
-ยาหอมแก้ลมวิงเวียน
-ยาหอมทิพยโอสถ
-ยาเบญจกูล
-ยาธาตุอบเชย
-ยาประสะกานพลู
-ยาหอมนวโกฐ
-ยาหอมเทพจิตร
-ยาหอมอินทจักร์
-ยาสตรีหลังคลอด
-ยาประสะไพล
-ยามหาจักรใหญ่
-ยาเขียวหอม
-ย่าถ่ายดีเกลือฝรั่ง
-ยาปลูกไฟธาตุ
-ยาเหลืองปิดสมุทร
-ยาไฟประลัยกัลป์
-ยาวิสัมพยาใหญ่
-ยาริดสีดวงมหากาฬ
-ยาประสะเจตพังคี
-ยาธรณีสัณฑะฆาต
-ยาผสมเพชรสังฆาต
-ยาเลือดงาม
-ยามันทธาตุ
-ยาไฟห้ากอง
-ยาจันทน์ลีลา
-
ยาประสะจันทน์แดง
-ยามหานิลแท่งทอง
-ยาห้าราก
-
ยาประสะเปราะใหญ่