สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.
เริ่มแสดง :: 26 ธ.ค.62 ถึงวันที่ 26 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ปี 5