สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
รายวิชาเวชศาสตร์การกีฬา
การจัดการเรียนการสอน/การประชุมออนไลน์
 
รายวิชาเวชศาสตร์การกีฬา กลับหน้าหลัก

การยืดเหรียดเตรียมความพร้อม(CLIP)
การเสริมสร้งกล้ามเนื้อแขนในผู้ป่วยที่เกิดสภาวะกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง(CLIP)
การเตรียมความพร้อมการการออกกำลังกาย (
CLIP)