สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 มี.ค.63 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตปี3ลงทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 
     
นำนิสิตปี3ลงทดสอบสมรรถภาพทางกายให้โปรแกรมออกำลังกายในผู้สูงอายุด้วยโปรแกรมฝึกรำไทย บูรณาการการจัดการเรียนการสอน บริการวิชาการ และศึกษาวิจัยร่วมกับ รพ.สต. อนามัยเฉลิมพระเกียรติ อ.ป่าบอน เมื่อวันที่5 มีนาคม2563