คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ติดต่อ
ติดต่อหน่วยงาน
สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ถาม-ตอบ
กระดานสนทนา
แจ้งเรื่องร้องเรียน
 
ถาม-ตอบ กลับหน้าหลัก- การรับสมัคร - 

ถาม : สวัสดีค่ะ อยากทราบว่าช่วงนี้ยังมีเปิดรับสมัครอยู่ไหมค่ะ?

ตอบ : จะรับตามระบบ TCAS ของปีนั้นๆ

ถาม : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เปิดสอน ป.ตรี กี่หลักสูตรคะ

ตอบ : ตอนนี้ได้เปิดการเรียนการสอนใน 4 หลักสูตร มี ส.บ.สาธารณะสุขชุมชน, หลักสูตร วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย. หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา. หลักสูตร พท.บ.การแพทย์แผนไทย ในระดับปริญญาตรี และ ส.ม.สาธารณสุขศาสตร์ ในระดับปริญญาโท
 
ถาม : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาสาธารณะสุข คือคณะสาธาฯ ใช่ไหมคะ

ตอบ : เป็นคณะที่เปิดเรียนใน 4 สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี มีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์. สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย. สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 

ถาม : ถ้าหนูได้เรียนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แต่หนูอยากเรียนอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยะ สามารถย้ายได้มั้ยค่ะ

ตอบ : ตอนนี้ไม่สามารถย้ายสาขาวิชาได้ค่ะหนูต้องเรียนให้ครบ 1 ปีการศึกษาก่อน ถึงสามารถย้ายสาขาวิชาได้ ทั้งนี่เกรดเฉลี่ยของหนูต้องถึงตามเกณฑ์ที่กำหนดค่ะ

ถาม : คณะนี้รับเด็กจบ ปวช./ปวส. ไหมครับ

ตอบ : ไม่ค่ะ รับเฉพาะวุฒิ ม.6  สายวิทย์-คณิต เท่านั้น 

ถาม : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา อยู่วิทยาเขตไหน

ตอบ : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง