คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ติดต่อ
ติดต่อหน่วยงาน
สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ถาม-ตอบ
กระดานสนทนา
แจ้งเรื่องร้องเรียน
 
ติดต่อหน่วยงาน กลับหน้าหลัก

 
เส้นทางการเดินทาง ด้วย Google Map
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม 
จังหวัดพัทลุง 93210 

โทรศัพท์ / โทรสาร 074 - 609613

E-mail : fhss@tsu.ac.th
 

 แผนที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง