คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
สถาบันอายุยืน
วิดีโอสถาบันอายุยืน
เกี่ยวกับสถาบัน
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรการอบรม
 
หลักสูตรการอบรม กลับหน้าหลัก

รุ่นที่ 1 - หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบติการ "อยู่ดีมีสุข อายุยืนยาว ด้วยวิถีสุขภาวะ"
ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2562