สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับหลักสูตร
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหลักสูตร
แผนการเรียน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
 
วิสัยทัศน์ กลับหน้าหลัก

วิสัยทัศน์