คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 11 พ.ค.64 ถึงวันที่ 28 พ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ปิดรับริจาคข้าวสารอาหารแห้ง
 
     


คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ขอขอบคุณทุกน้ำใจที่ได้ร่วมจาก เพื่อผู้ประสบภัยโควิด-19 ในพื้นที่ใกล้เคียง ภายใน จ.พัทลุง คณะฯ จึงขอปิดรับบริจาคโครงการ วสก. ร่วมใจต้านภัยโควิค โดมียอดการรับบริจาคระหว่างวันที่ 7-9 พ.ค.64 ยอดบริจาครวมทั้งสิ้น 30,843 บาท