ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 9 ก.ย.63 ถึงวันที่ 9 ก.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินิสิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
     

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินิสิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

2020-09-08

         คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินิสิต ระดับปริญญาตรี #มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2562

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับดี
1. นายมนัส ชื่นเจริญ

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้านกีฬาและนันทนาการ ระดับดีเด่น
1. นางสาวชลลดา เจยาคม
2. นายกำพล แก้วเกาะสะบ้า

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้านกีฬาและนันทนาการ ระดับดี
1. นายนัซรุดดีน นิกานิ
2. นายมูฮำหมัดยูฮารี อาแวกือจิ
3. นายบุญฤทธิ์ ราษรงค์
4. นายวาริส บิลเต๊ะ
5. นายศักดิ์ดา จันทร์ปาน
 


บาคาร่าออนไลน์