ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 11 มิ.ย.62 ถึงวันที่ 11 มิ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [นิสิต] ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
 
     

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "สาธารณสุขวิจัย" (PHCON2019)

2019-06-11

         คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวสิริกัลยา ตะลึงจิตร และนายศรัณญู คานีมูลา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "สาธารณสุขวิจัย" ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง